Webové sídla pre mestá, obce, organizácie

Ste samospráva, inštitúcia alebo nezisková organizácia a hľadáte efektívne portálové riešenie?

WEBYportál predstavuje efektívne riešenie pre webové sídla obcí a miest v zmysle zákonov SR. Rešpektuje zásady informačnej architektúry na jednoduchý, prehľadný a rýchly prístup k informáciám pre občanov, podnikateľov a turistov.

Umožňuje modernú komunikáciu s občanmi prostredníctvom nástrojov ako sú Email hlásnik, SMS hlásnik, mobilná aplikácia a napojenie na sociálne siete.

Ak sa vám toto riešenie páči, kontaktujte nás prostredníctvom tohto Dopytového formulára.

Prečo Webyportál?

  • Systém, ktorý spĺňa štandardy. Je prispôsobený špeciálne pre samosprávy - to znamená, že obsahuje moduly, ktoré zohľadňujú potreby samosprávy (napr. VZN, Zasadnutia a uznesenia Podujatia prepojené s kalendárom, Hlasová služba, Zväčšenie písma,  Elektronická úradná,  tabuľa, Odkaz pre starostu)
  • responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia
  • Obsahuje modul pre povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr s možnosťou prepojenia na ekonomický systém obce, mesta.
  • Mapový portál m-Obec ako doplnková súčasť Webyportálu poskytuje rýchle a dostupné katastrálne dáta, informácie o inžinierskych sieťach, verejnom osvetlení, územnom plánovaní, daňovej agende a pod.
  • Garantuje bezpečnú prevádzku a zálohovanie webového sídla podľa zákona a systém je pravidelne aktualizovaný
  • Do systému Webyportál je možné doprogramovať funkcionalitu na mieru.
  • Zmeny sledujeme za vás a odovzdávame vám naše poznatky v rámci poradenstva, školení a pravidelných stretnutí administrátorov.
  • Spoločnosť WebyGroup realizovala už vyše 400 portálových riešení pre samosprávy a inštitúcie. Pozrite si referencie pre mestá a obce.

Pozrite si viac informácií o WebyPortaloch

S čím vám pri budovaní nového webového portálu môžeme pomôcť?

Efektívny webový obsah, publikačný a marketingový plán

Radi vám pomôžeme navrhnúť čo najefektívnejší obsah pre vaše portálové riešenie, tak, aby vás zaťažil čo najmenej. Vďaka dlhodobým skúsenostiam z budovania online médií a webových sídiel nájdeme optimálne riešenia, ktoré odrážajú najnovšie poznatky z oblasti SEO a online marketingu.

Konzultácie k obsahu a marketingu

Analýzy k vhodnému a účinnému využitiu SEO na pritiahnutie záujmu

Čiastková alebo komplexná SEO analýza vám pomôže nastaviť všetky súčasti portálu tak, aby k vám priviedol veľa návštevníkov, ktorí na tomto webe dostanú to, čo potrebujú.

Čiastkové a komplexné SEO analýzy