Ochrana vašich osobných údajov

Informácia o bezpečnom spracúvaní a ochrane osobných údajov získaných prostredníctvom web stránky LanMou.sk (platná od 24. 5. 2018)

Ak čítate tento text, zrejme ste klikli na link Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov pod jedným z dopytových formulárov na našej webovej stránke.

V LanMou sa okrem dodržiavania zákonov držíme aj starej známej zásady Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Preto sa snažíme v čo najvyššej možnej miere a podľa platných zákonných opatrení (Smernica GDPR - Nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) chrániť akékoľvek osobné údaje (OÚ), ktoré sa nám v rámci komunikácie a interakcie s potenciálnymi a aktuálnymi klientmi dostanú pod ruku.

V rámci tejto web stránky využívame len základné cookies na zabezpečenie funkcionality a kompatibility s prehliadačmi a anonymizované informácie o návštevnosti a správaní návštevníkov, ktoré slúžia na zlepšovanie našich web stránok pre vás. Nevykonávame žiadne profilovanie za účelom cielenej internetovej reklamy. Detailnejšie informácie o používaní cookies na našich web stránkach.

1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ:

Dopytové formuláre na web stránke lanmou.sk slúžia výlučne na zasielanie a zodpovedanie dopytov návštevníkov stránok a našich potenciálnych klientov.

Nebudujeme si z nich žiadnu marketingovú databázu a nebudeme vám bez vášho súhlasu alebo výslovnej žiadosti zasielať žiadne obchodné ponuky, marketingové informácie ani newslettre. Tieto OÚ neposkytneme žiadnej tretej strane.

2. DRUH A MINIMALIZÁCIA OÚ:

LanMou spolupracuje predovšetkým na báze B2B, to znamená, že dodáva internetové a marketingové služby najmä podnikateľom a firmám. V dopytovom formulári využívame zásadu minimalizácie OÚ, to znamená, že sa snažíme obmedziť povinné údaje len na tie absolútne nevyhnutné.

Z údajov, ktoré sú kategorizované ako osobné, zadávate vo formulári svoj firemný e-mail, aby sme mohli reagovať na váš dopyt, a meno, čo nám umožní komunikovať priamo s osobou, ktorá problematiku / projekt rieši.

3. DOBA SPRACOVANIA:

Tieto OÚ nám slúžia len na doriešenie vášho dopytu - to znamená, že ich používame a ukladáme na dobu určitú (t. j. dovtedy, kým nebude váš dopyt uspokojivo vyriešený) v rámci takzvaného predzmluvného vzťahu a na základe oprávneného záujmu vás ako potenciálneho zákazníka a nás ako poskytovateľa služieb v oblasti internetového marketingu a tvorby web stránok a eshopov.

4. UKONČENIE SPRACOVANIA:

Otázku alebo požiadavku, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom dopytového formulára z web stránky lanmou.sk sa budeme snažiť zodpovedať v čo najkratšej dobe e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste nám vo formulári poskytli.

V prípade, že sme vašu otázku zodpovedali alebo ak nás v odpovedi informujete, že nemáte záujem nadviazať s našou firmou spoluprácu (zmluvný vzťah), nebudeme vás ďalej kontaktovať a vaše kontaktné údaje vymažeme.

5. BEZPEČNOSŤ OÚ:

Potrebné vami poskytnuté OÚ chránime v elektronickej podobe primeranými a vhodnými bezpečnostnými opatreniami - v zabezpečenej databáze dopytových formulárov a zabezpečenom e-mailovom systéme. Neuchovávame ich vo fyzickej (papierovej) podobe až do chvíle, kým s vami neuzavrieme riadny zmluvný vzťah.

6. OÚ PO UZAVRETÍ ZMLUVY:

V prípade, že sa rozhodnete s nami ďalej spolupracovať na vašej web stránke, eshope alebo online marketingu a pod., uzavrieme zmluvu / dohodu o spolupráci, takže ďalej sa spôsob a dĺžka uchovávania akýchkoľvek OÚ poskytnutých v rámci tohto zmluvného vzťahu bude riadiť platnými zákonmi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve...) a vzájomným oprávneným záujmom.

Oprávnený záujem znamená: z našej strany snahu dodať vám čo najkompletnejšie služby a z vašej strany záujem naplno využívať našu expertízu a všetky výhody v rámci zmluvy. To znamená v primeranej miere aj relevantné informácie o produktoch a službách súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré vám pomôžu ušetriť čas alebo peniaze, prípadne zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť online riešení. Ak o ne nemáte záujem alebo vás to obťažuje, informujte nás o tom, prosím, obratom.

7. OTÁZKY A VYMAZANIE OÚ:

Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadne spracúvania vašich OÚ zadaných na web stránke lanmou.sk alebo chcete požiadať o zmenu či výmaz OÚ z našich adresárov a databáz (napríklad pri zmene zodpovedného pracovníka, zrušení firmy, ukončení spolupráce a pod.), kontaktujte nás e-mailom na adrese: osobneudaje(zavinac)lanmou.sk.